Základním smyslem kurzu "Chemie a živý organismus" je poskytnout zájemcům základní znalosti z oblasti biologicky aktivních látek - látek, jejichž interakce s živým organismem vyvolává v organismu změnu biochemických pochodů tzv. účinek. Kurz je zaměřen jak na získání znalostí o obecných principech interakce biologicky aktivních látek s organismem, tak na seznámení s problematikou nejdůležitějších skupin těchto látek jako jsou léčiva, vonné látky a chuťové látky, návykové látky, látky zneužívané jako dopink, stejně jako novými oblastmi materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod. V neposlední řadě je kurs zaměřen i prakticky, kde je hlavní důraz kladen na informační zdroje z oblasti biologicky aktivních látkách. Tato část kurzu spočívá v zvládnutí práce na počítači a práci s databázovými informačními zdroji do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet.

Žádný kurz v této kategorii